top of page

'Knowledge is Power’ – 50 Years of the South Wales Miners’ Library and Llafur

Waterfront Museum Swansea Saturday 21st October (10am-4pm)

Since 1973, the South Wales Miners’ Library has preserved and championed the ‘Resources of Hope’ of mining communities from across South Wales. It has been supported in this half-century endeavour by Llafur: the Welsh People’s Society, once referred to as ‘the political wing of the Miners’ Library’ by Hywel Francis. To mark 50 years of this enduring connection, join us at the Waterfront Museum in Swansea on Saturday 21st October (10am-4pm) where we will discuss the past, present and future of Llafur and the South Wales Miners’ Library.

Programme includes:

Keynote lecture from Rt Hon Nick Thomas-Symonds MP (followed by discussion, Q&A)

South Wales Miners’ Library Panel (including discussion, Q&A) – Chaired by Mark Drakeford, First Minister of Wales.

Llafur Panel (including discussion, Q&A) – Professor Sir Deian Hopkin, Professor Angela V. John, Professor Dai Smith, Dr Stephanie Ward – Chaired by Dr Marian Gwyn


From 5pm, join us for a social gathering and buffet meal at the nearby SWIGG to celebrate 50 years of Llafur and the South Wales Miners’ Library (additional charge for the meal of £18.50)


Timings and full programme to be confirmed very shortly.


You can book your free place and purchase tickets for the evening buffet at SWIGG at https://www.eventbrite.co.uk/e/knowledge-is-power-50-years-of-the-south-wales-miners-library-and-llafur-tickets-728129995417?aff=oddtdtcreator

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

‘Gwybodaeth yw Grym’ - 50 mlynedd o Llyfrgell Glowyr De Cymru a Llafur: Cymdeithas Hanes Bobl Cymru


Ers 1973, mae Llyfrgell Glowyr De Cymru wedi gofalu am, a dathlu ‘Adnoddau Gobaith’ ` ar gyfer cymunedau glofaol ar draws De Cymru. Trwy gydol hanner canrif o weithgarwch, mae wedi ei chefnogi gan Llafur: Cymdeithas Hanes Bobl Cymru, a gyfeiriwyd ati unwaith gan Hywel Francis fel ‘aden wleidyddol Llyfrgell y Glowyr’. Er mwyn dathlu 50 mlynedd o'r cysylltiad parhaol yma, ymunwch a ni yn yr Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe ar ddydd Sadwrn 21 Hydref (10am-4pm), lle fyddwn yn trafod gorffennol, presennol a dyfodol Llafur ac Amgueddfa Llyfrgell Glowyr De Cymru.

Bydd y rhaglen yn cynnwys:

Prif ddarlith gan y Gair Anrh. Nick Thomas-Symonds, A.S. (i’w ddilyn gan sesiwn gwestiwn ac ateb).

Panel Llyfrgell Glowyr De Cymru (gan gynnwys sesiwn holi ac ateb) - i’w gadeirio gan Mark Drakeford A.S., Prif Weinidog Cymru.

Panel Llafur (gan gynnwys trafodaeth a chwestiynau ac atebion) - Athro Deian Hopkin, Athro Angela John, Athro Dai Smith, Dr.Stephanie Ward - i’w gadeirio gan Dr. Marian Gwyn.


O 5 o’r gloch ymlaen, ymunwch a ni ar gyfer sesiwn gymdeithasol a bwffe yn nghaffi bar SWIGG drws nesa, er mwyn dathlu 50 mlynedd o Llafur a Llyfrgell Glowyr de Cymru. (Cost ychwanegol o £18.50)


Amserau a raglen lawn i'w gadarnhau o fewn y dyddiau nesaf.


Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad trwy Eventbrite, gan ddefnyddio’r cyswllt isod: https://www.eventbrite.co.uk/e/knowledge-is-power-50-years-of-the-south-wales-miners-library-and-llafur-tickets-728129995417?aff=oddtdtcreator

0 comments

Recent Posts

See All

Increased Upper Limits for RWF Grants

As of 24 March 2024 RWF Standard Grant upper limits have been increased from £300 to £375 for individuals and £750 for Organisations.

Comentários


bottom of page